Mersin Barosu: ‘Hayvanların ölüm fermanı imzalanacak!’

Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu yaptığı yazılı açıklamasında, yaban hayvanları ‘zararlı’ olarak tanımlayan mevzuat düzenlemesinin ölüm fermanı niteliğinde olduğunu belirterek, yaban hayatı için endişe verici bu değişikliğin, her türlü canlının yaşam hakkını teminat altına alma sorumluluğuna sahip bir devlet bilinciyle uyuşmadığını belirterek, iptali için harekete geçti.

Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, “ölüm fermanı” niteliğindeki mevzuat değişikliğinin yaban hayvanların yaşam alanlarını işgal edenleri, bunları yaralayıp öldürenleri cesaretlendireceğini belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yaban hayatı için endişe verici buluyoruz”

“7 Aralık 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesiyle; 24/10/2005 tarihli ve 25976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişiklik ve eklemeler:

“f) İnsan yaralama ve ölümüne neden olanlar,”

“e) İnsan canına veya mala zarar verenler,”

“İnsan yaralanması ve ölüm olaylarına sebep olan zararlı ayı ve kurt gibi yaban hayvanları, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü kapsamında her türlü ateşli silah ve ihtiyaç duyulması halinde men edilen avlanma yöntemleri de kullanılarak acilen alandan çıkartılır, bunu takiben zararlı hayvan ile ilgili prosedür tamamlanır.” şeklindedir.

Mersin Barosu ve Hayvan Hakları Komisyonu olarak yapılan bu değişiklik ve eklemeleri, Türkiye’nin zaten günden güne tahrip edilmekte olan yaban hayatı için endişe verici bulmaktayız. Değişikliğin lafzı dahi, bir can ve bilinç taşımakta olan yaban hayvanlarına karşı düşmanca bir tavır taşımaktadır. Her şeyden önce bu canları “zararlı” olarak tanımlamak ve bunlara karşı “yasak av usulleri” dahil bir mücadele yöntemi belirlemek gibi “türcü” bir zihniyet, her türlü canlının yaşam hakkını teminat altına alma sorumluluğuna sahip bir devlet bilinciyle uyuşmamaktadır.

Söz konusu yönetmelik değişiklikleri bir mevzuat düzenlemesinden çok “ölüm fermanı” niteliğinde olup, yaban hayvanlarının yaşam alanlarını işgal edenleri, bunları yaralayıp öldürenleri cesaretlendirecektir.

Temenni ve arzumuz, yaban hayatına karşı bu yanlış yaklaşımdan bir an önce dönülmesidir. Ayrıca bu değişikliklerin iptali için gerekli yasal başvuruların takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu